คำคม เทคนิคง่าย ๆ เพื่อปลอบประโลมใจในยามทุกข์

คำคม เทคนิคง่าย ๆ เพื่อปลอบประโลมใจในยามทุกข์

เคยไหม? ในยามที่ทุกข์ใจหนัก ๆ ไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน ไม่อยากพูดคุยกับใคร แต่เมื่อได้ยินคำพูดบางคำ อ่านเจอบางประโยค แม้เพียงถ้อยคำสั้น ๆ แต่ใจความคม ๆ โดน ๆ เหมือนเข้ามาช่วยปลดปล่อยความรู้สึกแย่ ๆ เหมือนเป็นข้อความหรือประโยคที่สร้างขึ้นเพื่อตัวของเรา

การทำหน้าที่ปลอบประโลมใจของ “คำคม”

ปลดล็อกปมปัญหาที่ค้างคาใจผู้คน มีการศึกษาพบว่าผู้ที่กำลังมีความเครียด ผิดหวัง หรือมีปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์กับผู้คน หากได้อ่านหนังสือที่มีคำคม จะทำให้รู้สึกผ่อนคลายประหนึ่งว่าได้รับการบำบัดจากนักจิตวิทยาเลยทีเดียว

ช่วยปรับทัศนคติ หลังจากได้ช่วยปลดล็อกปัญหาคาใจผู้คนแล้ว คำคมที่ดี จะให้แง่คิดเชิงบวก เป็นเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้คนให้มองโลกในแง่ที่ดีขึ้น และสามารถเพิ่มพลังบวกในตัวเองไปเรื่อย ๆ

ช่วยให้เลือกทางเดินที่ถูกต้อง บางครั้งคำคมไม่ได้เกี่ยวข้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเอง แต่ภาษาสวย ๆ ความหมายกินใจ ก็ช่วยให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ผู้อื่น มองในมุมของคนที่กำลังทุกข์หรือเกิดปัญหา ทำให้เข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ ได้ดีขึ้น เมื่อเกิดปัญหาในลักษณะเดียวกันกับตัวเอง ก็จะสามารถเลือกทางแก้ไขได้ถูกต้อง

ช่วยให้เข้าใจโลกมากขึ้น คำคมหลายประโยค บอกเล่าเรื่องราวความเป็นจริง ให้เข้าใจได้ง่าย ๆ กลายเป็นการสร้างมุมมองที่ดีให้เกิดขึ้น ทำให้เข้าใจโลก เข้าใจความจริงได้มากขึ้น ซึ่งจะทำให้ความทุกข์ความกังวลลดลงไปด้วย เช่น คำคมจาก อับราฮัม ลินคอล์น กล่าวไว้ว่า “ฉันเดินช้า แต่ฉันไม่เคยเดินถอยหลัง” ช่วยให้มองเห็นมุมในเรื่องการพัฒนาตัวเองที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องแม้จะไม่โดดเด่นเหมือนกับคนอื่น ๆ ก็ตาม หรือ คำคมจาก ธีโอดอร์ โรสเวลต์ ที่กล่าวไว้ว่า “คนที่ไม่เคยทำผิด คือคนที่ไม่เคยทำอะไรเลย ” จะช่วยทำให้เข้าใจความจริงในเรื่องความผิดพลาดที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดการทำงาน คำคมนี้สามารถช่วยลดการโทษตัวเองหรือคนอื่น และทำให้ไม่กลัวที่จะทำในสิ่งต่าง ๆ เป็นต้น

คำคมที่กินใจมาก ๆ จะมียอดไลค์สูง ถูกแชร์อย่างถล่มทลาย หลายคนเลือกที่จะนำคำคมหลากหลายภาษามาใส่ภาพสวย ๆ ประกอบ ก่อนเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ แน่นอนว่าไม่ใช่เพียงส่งผ่านกำลังใจหรือมุมคิดดี ๆ ไปสู่ผู้คนเท่านั้น หากแต่ยังได้เลือกหยิบความสวยงามของภาษาต่าง ๆ มาใช้อย่างถูกจังหวะ ซึ่งจะช่วยพัฒนาการใช้ภาษาได้โดยไม่รู้ตัว ทักษะในการเลือกใช้ภาษาอย่างสวยงามแบบนี้เองที่พัฒนานักเขียนมาแล้วมากมาย

คำคม จึงเป็นเสมือนตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้มีปัญหาทั้งด้านจิตใจ ความคิด และอารมณ์ เป็นเครื่องมือเยียวยาผู้คนที่ทุกข์หรือผิดหวังมาก ๆ ให้สามารถก้าวผ่านช่วงเวลาแย่ ๆ ไปได้ด้วยความงดงามของตัวอักษรที่ร้อยเรียงเป็น คำคมที่กินใจ

การทำหน้าที่ปลอบประโลมใจของ คำคม