เรียนรู้การสร้างคำคม ให้ออกมาโดนใจ ไม่เหมือนใคร

เรียนรู้การสร้างคำคม ให้ออกมาโดนใจ ไม่เหมือนใคร

การเรียบเรียงภาษาให้เกิดความสวยงามไพเราะ น่าฟัง มีสัมผัส มีความคล้องจองกันในประโยคหนึ่งนั้น ถือเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้กับบทสนทนานั้น ๆ คำคมที่ใช่ คำคมโดน ๆ ส่วนใหญ่ที่เราพบเห็นหรือเคยได้ยินกันก็มักที่จะมีสัมผัสในประโยคนั้น ๆ ด้วยเช่นกัน เพราะสัมผัสต่าง ๆ นั้นจะช่วยให้คำคมหรือรูปประโยคต่าง ๆ ติดหูมากยิ่งขึ้น คำคมเหล่านี้เราสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายทั้งการนำไปตั้งเป็นแคปชั่นรูปภาพ การโปรโมทสินค้า การทำโฆษณา การเขียนหนังสือ และอื่น ๆ อีกมากมาย

ในส่วนแรกของการสร้างคำคมให้ออกมาโดนใจคือการนำเรื่องราวที่ใกล้ตัว เข้าถึงง่าย อย่างเรื่องความรัก การงาน การกิน เป็นต้น ด้วยที่ว่าผู้อ่านจะสามารถเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ผู้เขียนคำคมก็สามารถที่จะเข้าไปแตะความรู้สึกของผู้อ่านได้ง่ายมากขึ้นด้วย

อย่างที่สองที่ขาดไม่ได้ก็คือการสร้างโทนอารมณ์ของเนื้อหานั้น ๆ เช่น ต้องการให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกตลก มีความจี้เส้น รู้สึกมีความสุข ลักษณะของคำที่นำมาใช้ในการสร้างผลงานคำคมก็จะต้องมีความสดใส เป็นคำพูดที่ให้พลังบวก เมื่ออ่านแล้วเกิดความรู้สึกที่ดี คือต้องหลีกเลี่ยงคำต่าง ๆ ที่เป็นคำพูดพลังงานลบ ไม่ควรที่จะให้มีอยู่ในคำคมเลย เพื่อที่ว่าผู้อ่านจะได้รับรู้ถึงเนื้อหาและข้อความนั้น ๆ อย่างเต็มที่ในแนวทางที่เราต้องการ

ส่วนที่สามคือการกำหนดคีย์เวิร์ดหรือคำสำคัญมาจำนวน 1 และ 2 คีย์เวิร์ด เพื่อให้เราสามารถที่จะคิดคำคมต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น เสมือนเป็นการคิดคำเพื่อเติมคำในช่องว่าง โดยที่ให้รูปประโยคนั้น ๆ ออกมาสละสลวย มีความลื่นไหล เป็นไปตามเป้าหมายที่เราต้องการจะสื่อ ซึ่งทว่าหากเราต้องการเติมลูกเล่นให้กับคำคมให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นก็คือการใช้คีย์เวิร์ดที่ติดปากกลุ่มเป้าหมาย ๆ โดยถ้าเรามองว่าจะสร้างคำคมให้ไปใช้กันในกลุ่มวัยรุ่น ก็ควรที่จะเลือกคำที่อยู่ในกระแส เป็นที่สนใจสำหรับช่วงวัยนั้น ๆ ก็จะทำให้มีการนำคำคมต่าง ๆ ไปใช้ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

จากข้อมูล วิธีการในการสร้างคำคมข้างต้นนั้น เป็นเพียงวิธีการส่วนหนึ่งที่สามารถนำไปใช้ในการสร้างคำคมได้จริง ทั้งผู้เขียนและผู้รับสารสามารถรับรู้ถึงสิ่งที่ต้องการสื่อได้อย่างเต็มที่ แต่อย่างไรก็ตามคำคมบางประโยคนั้นอาจจะฮิตติดปากเพียงแค่ชั่วคราว เนื่องด้วยกระแสความนิยมที่มาเร็วไปเร็ว แต่สำหรับคำคมที่โดนใจผู้อ่านอย่างแท้จริงจะอยู่ไปได้นานเป็นสิบเป็นร้อยปี ด้วยความหมายที่กินใจลึกซึ้ง การวางรูปประโยค และวางสัมผัสที่สวยงามในแบบฉบับของผู้เขียน