เสน่ห์ตัวอักษรบนคำคม ปลุกคุณค่าความเป็นคนอย่างน่าอัศจรรย์

เสน่ห์ตัวอักษรบนคำคม ปลุกคุณค่าความเป็นคนอย่างน่าอัศจรรย์

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่า มีคนจำนวนไม่น้อยที่สามารถทำให้เรื่องยาก ๆ ในชีวิตผันแปรเป็นเรื่องง่ายตามจินตนาการได้ โดยใช้เพียงตัวอักษรเป็นเครื่องมือ ใครจะเชื่อว่าตัวอักษรพยัญชนะในภาษาไทยเพียง 44 ตัว ที่ถูกนำมาร้อยเรียงจนกลายเป็นประโยคหรือคำพูดที่กระตุ้นความรู้สึกนึกคิด ถึงขั้นสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้ หรือที่เรียกกันติดปากว่า คำคม นั่นเอง

ความหมายของคำคม

คำคม คือ ตัวอักษรที่แฝงไว้ซึ่งความหมายที่ลึกซึ้ง โดยถ่ายทอดความหมายนั้น ๆ ผ่านตัวอักษรจนเกิดเป็นประโยค กลายเป็นความคิดหรือช่วยปรับมุมมองของนักอ่านได้จนสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตในที่สุด ซึ่งความสำเร็จของการตั้งคำคมขั้นสุดคือ การที่คำคมเหล่านั้นสามารถสร้างประโยชน์และพลังด้านบวกให้กับชีวิตผู้อ่านนั้นเอง

นักอ่านหลายคนอาจจะชอบอ่านคำคมที่คนเขียนกลั่นกรองตั้งขึ้นเพียงเพราะความไพเราะหรือความสอดคล้องกันทางด้านภาษา หรือชอบอ่านเพราะต้องการปลุกทัศนคติในตัวเอง หรือต้องการอ่านเพราะเพียงแค่ได้อ่าน แต่ไม่ว่าจะอ่านเพราะเหตุผลใดก็ตามแต่ ผลลัพธ์ที่ได้ย่อมเกิดจากการหยิบตัวอักษรบนคำคมเหล่านั้นมาใช้ และนอกเสียแต่จะการจะมองหาข้อคิดจากคำคมต่าง ๆ แล้ว คำคมบางคำหรือบางประโยคบางประโยค ยังสามารถสะท้อนถึงสภาพสังคมในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นค่านิยม วัฒนธรรม รวมถึงยังปลุกอารมณ์คนอื่นด้วยตัวอักษรที่ส่อเสียด ประชดชัน ปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือสถานที่ใดสถานที่หนึ่งได้เช่นกัน

จะเห็นได้ว่า คำคมที่ใช้ตัวอักษรไม่กี่ตัวนั้น มีพลังอัศจรรย์มากเพียงใด ซึ่งเรื่องเหล่านี้ก็ขึ้นอยู่กับเจตนารมณ์และสิ่งที่นักเขียนต้องการสื่อสารออกมาเสียมากกว่าว่า คำคมที่สื่อออกมานั้นต้องการสะท้อน บ่งชี้ หรือบอกเล่าอย่างใด

ความหมายของคำคม

ที่สำคัญ นอกจากการให้ข้อคิดและสะท้อนสังคมแล้ว คำคมถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการปลุกเร้าแรงบันดาลใจให้ใครหลาย ๆ คน จากคนที่กำลังจะหมดแรงในการใช้ชีวิต กลับมีพลังงาน มีแรงฮึดต่อสู้กับชีวิตต่อไป หรือคนที่กำลังจนมุมกับความคิด ยังไม่พบทางออกของปัญหา หากได้อ่านหรือสัมผัสกับความหมายของคำคมเหล่านั้น ก็สามารถพลิกมุมมองเห็นทางออกที่ดีได้ ก็มีตัวอย่างให้เห็นมาแล้วหลายกรณี

คำคมของไทยเรามีให้เลือกนำไปใช้มากมาย สามารถช่วยสร้างคุณค่าให้กับชีวิตของคนจำนวนมากให้ได้แง่คิด มุมมองในการใช้ชีวิต การเรียน การทำงาน เชื่อว่าทุกท่านน่าจะเคยได้นำคำคมไปใช้บ้างแล้วในชีวิต ที่สำคัญ ตัวท่านเองก็เป็นผู้สร้างคำคมได้เช่นกันหากมีประสบการณ์ชีวิตที่หล่อหลอมเป็นความคิดและตกผลึกมามากพอ เกิดเป็นคำคมที่กินใจ สำหรับให้คนอื่น ๆ ได้อ่านและใช้ประโยชน์ต่อไป